'Beyond' by Sue Armstrong

Espiritismo (cruzado)

Espiritismo (cruzado) is een spiritueel praktijk dat ontstond op de Caribische eiland van Puerto Rica en is onlosmakelijk verbonden met Santeria. Vanuit Puerto Rico is het overgewaaid naar Cuba en de VS. Espiritismo cruzado is gebaseerd op de inheems Taino culturen van Puerto Rico and Cuba, Kardec spiritisme, dat opkwam in Frankrijk in de negentiende eeuw, en Afrikaanse spirituele praktijken die overgebracht worden vanuit Afrika in de Afrikaanse diaspora.

‘Espiritismo’ is een algemene Spaanse woord voor spiritisme. Een betere naam voor wat wij praktiseren  is Espiritismo Cruzado. Dit benadrukt de sterke verschillen met Europese spiritisme. De kracht en unieke stijl van espiritismo cruzado is haar mix van praktijken uit drie wereld delen (Caribische Amerika, Afrika en Europa). Het is belangrijk om te weten dat  espiritismo cruzado op organische wijze ontstond over vele jaren en is diep geworteld in de geschiedenis.

Espiritismo is een spiritueel system dat vaak beoefend wordt naast Santeria.  Santeria is voor een deel slechts toegankelijk door middel van initiatie, maar espiritismo is open voor iedereen en functioneert ook los van Santeria.

De boveda

De boveda staat centraal in espiritismo cruzado. De boveda is zowel een ‘altaar’ opgebouwd op een voorgeschreven wijze, als het grote vaas water in zjin midden. De boveda is het startpunt voor groei en ontwikkeling in espiritismo cruzado en speelt een esssentiele rol in onze stijl mediumschap, reiniging, healing, voorouder or communicatie en communicatie met spirituele gidsen. Alles begint bij de boveda!

Misa espiritual

Misa espiritual, ook bekend als Mesa Blanca, is een mooie gemeenschappelijke ceremonie in de traditie van Cubaanse en Puerto Ricanse espiritismo. We zingen en bidden samen, reinigen ons in baden gemaakt uit kruiden en bloemen, we mediteren, gaan in trance, communiceren met ‘spirit’ en geven behulpzame en verheffende boodschappen afkomstig van onze spirituele gidsen aan elkaar door. De bedoeling van een misa espiritual is onder meer om ons te helpen afstemmen op onze spirituele voorbestemming, om spiritueel te groeien, te communiceren met elkaar en de spirituele wereld en gereinigd te worden van negatieve  energieën die wij eventueel bij ons dragen. Regelmatig naar een misa komen helpt je om je spirituele gevoeligheid en je mediamieke vaardigheden te ontwikkelen om je in staat te stellen om ook andere mensen te helpen.

We houden regelmatige misa espirituals. Zie de Agenda. Je kunt ook een misa boeken voor je familie/vrienden/bij jouw thuis, of een misa workshop, of zelfs een ‘misa investigacion‘ (zie ook onder espiritismo onder services).