Santeria-Lukumi

Santeria is een Afrikaanse diaspora religie die ontstond wegens de gedwongen displacement van West-Afrikaanse ‘Yoruba’ tot slaaf gemaakte naar de Caribische eiland Cuba in samenhang met de transatlantische slavenhandel. Veel van hen moesten zich noodgedwongen ‘bekeren\ tot het Katholicisme en verstopte de eigen spirituele praktijken achter beelden van Katholieke heiligen. De syncretisme die hieruit ontstond bestaat nog altijd, maar zwakt af met de tijd. Steeds meer beoefeners en devotees achten de associaties met Katholieke heiligen onnodig en achterhaald, en focus zich uitsluitend op de Orishas, de godheden van de religie. Anderen geven aan dat het syncretisme met name staat voor de geschiedenis van Santeria

 

 

De benaming ‘Santeria’ was oorspronkelijk bedoeld als een put-down door de Katholieke kerk/autoriteiten die neerkeken op de religie. Op bepaalde momenten was Santeria zelfs illegaal. Het is echter de naam waar de meeste mensen vertrouwd mee zijn. Een andere benaming is Lucumi.

 

Enkele praktijken van Santeria zijn vandaag heel anders dan die in delen van West-Afrika waar de religie zijn oosrprong heeft, met name bij de Yoruba in Nigeria. Echter, velen zijn ook min of meer hetzelfde of identiek. Santeria heeft een groot body of knowledge and wisdom afkomstig van de Afrikaanse continent. Vanaf zijn inception in Cuba in de negentiende eeuw moest Santeria altijd worstelen en vechten om te overleven en zich aan te passen aan de veranderende tijden. Het is essentieel dat dit aspect van de religie in leven wordt gehouden, en wordt gerespecteerd en geeerd.

 

 

 

 

In the US, where Santeria has grown and is much better known than in Europe (mainly due to the Cuban diaspora and African-Americans converting), it is increasingly gaining in respectability while still remaining culturally subversive.

 

Elegua

Central to Santeria is the Orisha of the crossroads, Elegua (or Elegba). Elegua is said to have been present when God, (Olodumare) created the universe, and is all-knowing and all-perceiving. He is also a phallic trickster who challenges us, often by unorthodox methods,  to open our minds and live life more fully. Nobody can bypass Elegba, and he is often the first Orisha ‘received’ when entering the religion.  If you are willing to listen and learn, working with Elegua brings self-knowledge and self-illumination. From his position at the centre of the crossroads he oversees all. He will make you aware of the different choices you have in life, and open or close doors as he sees fit, all for your greater good.

 

×