Espiritismo (cruzado)

'Beyond' by Sue Armstrong

Espiritismo cruzado is een spirituele praktijk die ontstaan ​​is op het Caribische eiland Puerto Rica en is onlosmakelijk verbonden met Santeria. Vanuit Puerto Rico reisde het naar Cuba en de VS. Het is afgeleid van de inheemse Taino-culturen van Puerto Rico en Cuba, het Kardec-spiritisme dat in de negentiende eeuw in Frankrijk opkwam, en Afrikaanse spirituele overtuigingen en praktijken die hun weg naar het Caribisch gebied vonden als onderdeel van de Afrikaanse diaspora.

‘Espiritismo’ is een algemeen Spaans woord voor spiritisme. Een meer toepasselijke en correcte naam voor wat wij beoefenen is Espiritismo Cruzado, of met andere woorden ‘gemengd’ spiritisme. Dit benadrukt de cross-over aard ervan en de duidelijke verschillen met het Europese spiritisme. De kracht en het unieke karakter van espiritismo cruzado is de mix van praktijken uit drie continenten (Caribisch Amerika, Afrika en Europa). Het is echter een goed idee om je ervan bewust te zijn dat espiritismo cruzado gedurende vele jaren organisch is ontstaan ​​en geworteld is in de geschiedenis. Het is verre van een toe-eigening van verschillende culturen of reconstructie.

Epiritismo cruzado wordt vaak zij aan zij met Santeria beoefend en kan als startpunt dienen om Santeria te verkennen. In tegenstelling tot Santeria is er geen sprake van enige vorm van initiatie. Espiritismo en Santeria zijn met elkaar verweven en verwijzen vaak naar elkaar.

De boveda

Essentieel voor de beoefening van espiritismo is de boveda. De boveda verwijst naar een ‘altaar’ dat op een vaste manier is gebouwd, evenals naar het grote ronde vat of glas water in het midden. De boveda is het startpunt voor groei en ontwikkeling in espiritismo cruzado en is essentieel voor onze stijl van mediumschap, reiniging, genezing, vooroudercommunicatie en communicatie met spirituele gidsen. Het begint allemaal met de boveda!

Misa espiritual

Een Misa Espiritual of Mesa Blanca is een gemeenschappelijke spirituele ceremonie in de traditie van het Cubaanse en Puerto Ricaanse espiritismo. Samen zingen en bidden we, gebruiken kruiden- en bloemenbaden om te reinigen, mediteren om contact te maken met ‘spirit’ en geven nuttige en opbeurende boodschappen van onze spirituele gidsen door aan anderen. Het doel van een misa espiritual is om onszelf (opnieuw) af te stemmen op onze spirituele bestemming, om spiritueel ‘vooruitgang’ te boeken, om met elkaar en de geestenwereld te communiceren en om gereinigd te worden van alle negatieve energieën die we mogelijk hebben opgepikt of met ons meedragen . Regelmatig naar misas komen zal je helpen je spirituele gevoeligheid en mediumschapskrachten te ontwikkelen, zodat je ook andere mensen kunt helpen.

We houden regelmatig misa espirituals. Controleer Agenda. Je kunt ook een misa-espiritual boeken voor je familie/vrienden/bij je thuis, of een misa-workshop, of een ‘misa-onderzoek’, een misa die uitsluitend gericht is op het identificeren van je huidige spirituele hof, d.w.z. de spirituele aanwezigheden die je momenteel vergezellen in leven.

Voorouderwerk      

Voorouderwerk is een essentieel onderdeel van espiritismo en voor iedereen die persoonlijk en spiritueel wil en moet groeien. Zonder onze voorouders zouden we hier in dit leven niet zijn zoals de mensen die we nu zijn. Erkenning van dit simpele feit is de eerste stap naar samenwerking met de voorouders. Als je niet leert hoe je met je voorouders moet samenwerken, kunnen ze mogelijk al je goede werk saboteren. We hebben misschien veel goede eigenschappen van onze voorouders geërfd, bijvoorbeeld hun moed om te vechten en veldslagen te winnen, hun opgebouwde wijsheid, de som van hun levenservaringen. Maar voorouders geven ook vaak hun trauma’s, neiging tot verslavingen en ongezonde levenspatronen door, wat leidt tot intergenerationele trauma’s of vloeken. Het genezen van ongezonde of destructieve patronen en gedrag dat door de stamboom wordt doorgegeven, kan niet alleen een positieve invloed hebben op onszelf en onze (toekomstige, mogelijke) kinderen, maar ook doorwerken in de voorouderlijke lijnen.