De Kleine Arcana

De volgende teksten over de grote arcana, samen met de beelden van de Rider-Waite-Smith tarotkaart, heb ik opgesteld om mensen te helpen die een van de tarot intro workshops of een 10-delige cursus (wordt later aangekondigd) volgen of overwegen te volgen. Ze zijn bedoeld als geheugensteun en niet als middel om tarot te lezen zonder studie of training.

De kleine arcana bestaat uit vier kleuren die corresponderen met de vier elementen uit de Griekse en Romeinse oudheid en deel uitmaken van de westerse geschiedenis. Deze zijn vuur, water, lucht en aarde. De elementen zijn gekoppeld aan tools. In de regel hoort vuur bij staven, lucht bij zwaarden, water bij bekers en aarde bij pentakels/munten. Elke kleur/element/tool vertegenwoordigt tevens een staat van zijn die bij ons, de mensheid, hoort, maar ook universeel bekeken en toegepast kan worden. In de regel staan staven voor wilskracht, motivatie en spirituele ontwikkeling, bekers voor emoties en intuïtie, lucht staat voor de ratio, onze mentale capaciteit en aarde voor de natuurlijke wereld, de materie, het lichaam, groei, geld etc.

Elke kleur van de kleine arcana bevat veertien kaarten. Deze genummerde kaarten zijn aas tot en met tien. De vier hofkaarten die bij elke kleur horen, zijn de koning, de koningin, de ridder en de schildknaap. Bij sommige decks kan de benaming iets afwijken. De hofkaarten worden in een andere introductieworkshop en korte brochure behandeld.

Dus vuur/staven bestaat uit een tot en met tien staven, koning staven, koningin staven, ridder staven en schildknaap staven. En hetzelfde geldt voor lucht/zwaarden, water/bekers, aarde/pentakels. Elk element heeft een andere betekenis en wordt anders gelezen.

De korte toelichtingen hier zijn een zeer beknopte algemene beschrijving van de energie van de kaarten. De uitgesplitste betekenissen van de kaarten zijn velen malen specifieker. Vanzelfsprekend zit achter elke kaart een wereld van ervaring kennis, wijsheid en mogelijkheden.

Azen staan voor het nieuwe begin, en de potentie van de kleur waar ze bij horen.

Staven aas: Ja, het is mogelijk, ga ervoor, het gaat lukken!

Bekers aas: Universele liefde, one love, open je hart voor de wereld

Zwaarden aas: De scherpe geest, knopen doorhakken. Een pen, schrijven

Pentakels aas: Materiële potentie en groei, back-to-basics, roots, voorouders

De tweeën staan voor partnerschap, dualiteit, beweging tussen twee polen

Staven twee: ambitie, plannen om te veroveren, iets eigen te maken, dominantie

Bekers twee: relatief nieuwe of prille liefde of aantrekkingskracht tussen twee mensen, kan ook om een vriendschap gaan

Zwaarden twee: de dingen van twee kanten bekijken. Het vermogen van de geest om twee uitgangspunten in balans te houden

Pentakels twee: multitasking, prioriteiten stellen, het vermogen om verschillende dingen tegelijkertijd te doen, flexibiliteit, partnerschap

De drieën staan voor de eerste groepsvorming en hoe deze uitpakt in elk element

Staven drie: goed leiderschap van een succesvol project. Mogelijke minpunten zijn arrogantie, verlies van respect

Bekers drie: gezelligheid tussen vrienden, vier het leven, feest, community, saamhorigheid.

Zwaarden drie: een derde partij brengt ongeluk in de liefde, en/of afwijzing, jaloezie, nijd, verdriet. Het besef dat iets niet klopt. Eventueel ook, de zwaarden doorboren het hart en/of het besef dat verdriet onderdeel van het leven is, niet altijd te vermijden is.

Pentakels drie: keihard samenwerken aan een project, samen iets opbouwen, overleg over volgende stappen, de wil om te slagen

De vieren staan voor rust, een pauze inlassen, terugtrekking

Staven vier: vieren van een afgerond project. Feestelijkheden. Huis inrichten. Mogelijke minpunten: te snel op het doel afstevenen.

Bekers vier: in zichzelf gekeerd, emotionele verzadiging, zwijmelen in emotie, gebrek aan interesse, verveling, het leven verliest zijn glans. Behoefte aan innerlijke aandacht. Eventueel, meditatie.

Zwaarden vier: acceptatie, rust, de wapens neerleggen. Kan ook ziekbed betekenen, burn-out.

Pentakels vier: materiële stabiliteit, tevreden zijn met jezelf. Eigen huis, thuis. Mogelijke minpunten zijn egoïsme, niet willen delen of investeren, stagnatie.

De vijven staan voor obstakels, moeilijkheden en uitdagingen

Staven vijf: wedstrijd, gelijkwaardige strijd tussen meerdere partijen. Er is een mogelijkheid om te winnen of in ieder geval niet te verliezen

Bekers vijf: verlies en teleurstelling, verdriet, rouw, gemis, emotionele verslagenheid.

Zwaarden vijf: winnen op een oneerlijke manier. Vluchten voor oneerlijkheid.

Pentakels vijf: uitgesloten worden, dakloosheid, ziekte, kou, er niet bijhoren, armoede. Eventueel ook, slachtofferschap.

De zessen staan voor een positieve wending, hervonden balans, voorspoed, succes, plezier. Zessen zijn doorgaans positief

Staven zes: overwinning, erkenning, roem, waardering. Mogelijke minpunten zijn arrogantie, ego-inflatie

Bekers zes: Nostalgie, melancholie, mooie herinneringen aan het verleden, kindertijd, onschuld, verlangen naar vroeger. Kan ook om een trauma uit de kindertijd gaan, in dat geval pijn, verlies en teleurstelling, verdriet, rouw, gemis.

Zwaarden zes: Reizen naar een betere plaats, avontuur, erop uit, de wijde wereld verkennen, ook op een geestelijke manier, wetenschap, reizen in de geest. Mogelijke minpunten: vlucht uit de realiteit.

Pentakels zes: vrijgevigheid na financieel en materieel succes. Delen met anderen. Materiële hulp ontvangen van iemand met geld. Mogelijke minpunten: delen om egoïstische redenen, omwille van persoonlijk gewin

De zevens staan voor impulsiviteit, gebrek aan controle en zelfcontrole, ongeduld

Staven zeven: jezelf moeten verdedigen tegen aanvallers, moed, slecht voorbereid zijn, hindernis. Onverwachte tegenvallers.

Bekers zeven: jezelf verliezen in keuzemogelijkheden, illusie, obsessie, uit de hand gelopen fantasie, grenzeloosheid, geestverruimende middelen.

Zwaarden zeven: onoprechtheid, er stiekem vandoor gaan. Overmoed, achterbaksheid, bedrog, grootmoed. Mogelijk ook: behoeft aan iets geheim te houden omwille van zelfpreservatie

Pentakels zeven: project lukt niet of laat op zich wachten. Nu is niet het juiste moment. Ongeduld. Behoefte om geduld te hanteren

De achten staan voor de behoefte om andere weg in te slaan, voor reflectie en realisatie

 

Staven acht: snelheid, communicatie, een brief, e-mail etc. Iets gaat snel plaatsvinden

Bekers acht: de stagnatie de rug toekeren, weg uit een hopeloze situatie

Zwaarden acht: vastzitten, blokkades, gevangenschap, slachtofferschap, externe of interne tegenwerking, mogelijk allebei. Mogelijk kan iemand zich makkelijk vrijmaken maar doet dit niet.

Pentakels acht: aan de slag, focussen op hard werken, vooruitgaan, nauwkeurig werken, iets langzaam maar zeker voor elkaar krijgen op het materiële vlak, geleidelijke groei.

De negens staan voor wensvervulling enerzijds en het onbedoeld manifesteren van onze angsten anderzijds

Staven negen:  bijkomen, herstel. Het gevaar geweken, je hebt overwonnen, maar blijf oppassen, bescherm jezelf, kracht opbouwen

Bekers negen: geluk door het in vervulling gaan van wensen met betrekking tot relaties en emoties. Het gaat goed, eindelijk emotionele rijkdom en tevredenheid. Pas op voor zelfingenomenheid

Zwaarden negen: anxiety, piekeren, angst voor wat er kan gaan gebeuren, evt. besef van eigen fouten, problemen en ellende die je over jezelf afroept

Pentakels negen: materiële doelen zijn bereikt, een prachtige omgeving, weelde, onafhankelijkheid, eventueel te veel, eenzaamheid, weinig verbintenis met anderen.

De tienen staan voor vervolmaking, eindigen en het principe van opnieuw beginnen

Staven negen:  bijkomen, herstel. Het gevaar geweken, je hebt overwonnen, maar blijf oppassen, bescherm jezelf, kracht opbouwen

Bekers negen: geluk door het in vervulling gaan van wensen met betrekking tot relaties en emoties. Het gaat goed, eindelijk emotionele rijkdom en tevredenheid. Pas op voor zelfingenomenheid

Zwaarden negen: anxiety, piekeren, angst voor wat er kan gaan gebeuren, evt. besef van eigen fouten, problemen en ellende die je over jezelf afroept

Pentakels negen: materiële doelen zijn bereikt, een prachtige omgeving, weelde, onafhankelijkheid, eventueel te veel, eenzaamheid, weinig verbintenis met anderen.

De Hofkaarten

De zestien hofkaarten wijzen op een specifieke bestaande persoon of eventueel een groep personen. Ze hoeven niet overeen te komen met de sekse/gender op de desbetreffende kaart, hoewel ik daar in eerste instantie wel naar kijk.

Zoals bij de kaarten aas tot en met tien, worden de hofkaarten onderverdeeld in vier kleuren.  Elke kleur heeft een koning een koningin, een ridder en een schildknaap. Daarnaast correspondeert elke kleur met een element, een tool, en een aspect van ons bestaan. Staven staan voor wilskracht, moed en pure energie, bekers staan voor emotie en relaties, zwaarden staan voor het intellect en mentale capaciteit, onze gedachtes, en pentakels staan voor onze aardse werkelijkheid, voor onze natuurlijke omgeving, werk, geld, groei.

We hebben dus te maken met een koning, koningin, ridder en schildknaap van staven, een koning, koningin, ridder en schildknaap van bekers, een koning, koningin, ridder en schildknaap van zwaarden, en een koning, koningin, ridder en schildknaap van pentakels.

Is er sprake van een hofkaart bij een legging ga er dan eerst vanuit dat dit op een persoon wijst die van invloed is op de situatie. Als blijkt dat de hofkaart toch niet voor een specifieke persoon staat, kan het om degene gaan voor wie de tarotlegging gedaan wordt. Een aspect van zijn/haar persoonlijkheid op dat moment, of een advies, een aanbeveling. Het sleutelwoord is intuïtie.

Koningen

De koningen kunnen in principe allemaal gezien worden als verschillende aspecten van de keizer, uitgedrukt in de energie van de kleur waar ze bijhoren. De Koning kan ook op de vader of een vaderfiguur wijzen. In essentie wijzen de koningen, zoals de keizer, op stabiel gezag en structuur. Ze staan voor gevestigd leiderschap en meesterschap. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook voor een persoon van de andere sekse/gender staan. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen, kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name een controlerende en bepalende energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.  

Koning staven: hij is actief, daadkrachtig, vooruitstrevend, zelfverzekerd, moedig, geïnspireerd en inspirerend. Hij helpt om de weg naar succes en voldoening te vinden. Hij zou een politicus, directeur, journalist, acteur, generaal, een TV- of Internet-persoonlijkheid, filmmaker etc. kunnen zijn Mogelijke minpunten zijn dominantie en arrogantie.

Koning bekers: hij regeert vanuit het hart, wil graag de wereld helen, liefdevolle verbintenissen aangaan en daar een voortrekkersrol in nemen. Hij is diplomatiek, gevoelig en redelijk. Hij kan iemand zijn die een leidende rol inneemt in het spirituele circuit of in een helend beroep werkt, mediator etc. Ook, kunstenaar, zeeman of kapitein. Mogelijke minpunten zijn om de dingen heendraaien, te weinig on-point, snel afgeleid.

Koning zwaarden: hij is streng, analytisch, resoluut, besluitvaardig, vastbesloten, intelligent, logisch en rationeel. Hij zou een accountant, advocaat, rechter, chirurg, schrijver,  wetenschapper etc.kunnen zijn. Mogelijke minpunten zijn gevoelloosheid, manipulatie, oordelend etc.

Koning pentakels: hij is bedachtzaam, kalm, gedisciplineerd, geduldig en stabiel, materialistisch en succesvol, hij heeft al veel verworvenheden, is gehecht aan status, kan gevestigde macht vertegenwoordigen. Hij zou een zakenman, ondernemer, bankier, makelaar, diplomaat etc. kunnen zijn. Mogelijke minpunten zijn traagheid, vooroordelen, conservatisme.

Koninginnen

De koninginnen kunnen in principe allemaal gezien worden als verschillende aspecten van de keizerin, uitgedrukt in de energie van de kleur waar ze bijhoren. De Koningin kan ook naar de moeder of een moederfiguur verwijzen. In essentie staan de koninginnen, zoals de keizerin, voor iets belangrijks voortbrengen, voor verzorging, koestering, voeding, opvoeding, vorming, begeleiding.  Zij staan voor leiderschap op maatschappelijk of groepsniveau, in de gemeenschap, familie etc. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook een persoon van de andere sekse/gender symboliseren. Als ze niet voor een specifieke persoon staan, kunnen zij naar de vrager zelf verwijzen, met name een verzorgende, voedende energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.

Koningin staven: zij is passievol, geïnspireerd en inspirerend, brengt graag mensen bij elkaar, netwerkt en leidt. Ze gebruikt graag haar wijsheid om anderen te helpen en verder te brengen. Ze is communicatief, warm, ambitieus en vooruitstrevend. Zij heeft een sterke sensuele energie die zij op een onafhankelijke manier gebruikt. Zij is verbonden met haar schaduwkant en heeft begrip voor onze dierlijke kant en onze instinctieve behoeftes.

Koningin bekers: zij is sterk gericht op haar innerlijk leven en de spirituele wereld. Zij is uiterst intuïtief en mediamiek. Ze is voortdurend bezig met het ontwikkelen van haar natuurlijke gaven die zij inzet om anderen te helpen op dit gebied. Zij is een uitstekende healer en begeleidt graag anderen op het spirituele pad.

Koningin zwaarden: zij is rechtvaardig, doelgericht en helder. Ze helpt anderen de waarheid onder ogen te zien om datgene wat niet niet productief of behulpzaam is uit hun leven te verwijderen. Zonodig kan ze streng zijn.  Zij is zeer intelligent en analytisch. Soms afstandelijk. Zeer onafhankelijk. Heeft eventueel veel geleden om te komen waar ze nu is. Kan soms intimederend overkomen.

Koningin pentakels: zij omringt zich graag door en zorgt graag voor haar naasten en uitgebreide familie. Zij is huiselijk en verzorgend, gericht op veiligheid, een warm nest, bescherming, financiën en bezit.  Heeft eventueel veel kennis van bomen, planten en kruiden – natuurlijke genezing. Zij kan zo gericht zijn op de eigen omgeving dat buitenstaanders er moeilijk tussenkomen.  

Ridders

De ridders vertegenwoordigen een relatief jeugdige energie en staan vaak voor avontuur, beweging, de behoefte om zichzelf te bewijzen, enthousiasme en idealisme. Ze kunnen eventueel in staat zijn om grotere fouten te maken dan de koningen en koninginnen omdat de nodige ervaring nog ontbreekt.  De ridders zitten op een paard en gaan erop uit of maken zich klaar. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook voor een persoon van de andere sekse/gender staan. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name voor een bewegelijke, enthousiaste energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.

Ridder staven: hij wil de wereld veranderen, een grote reddingsactie ondernemen, een grote indruk maken, als held gehuldigd worden. Hij is positief gestemd, overtuigd van zijn eigen kunnen. Hij zou een activist, een social-justice warrior kunnen zijn, een revolutionair.  Door zijn enthousiasme is hij graag hulpvaardig en maakt een goede indruk. Mogelijke minpunten zijn roekeloosheid, over mensen en dingen heenlopen, slecht luisteren.

Ridder bekers: hij is een charmeur, een romanticus, een flirt, een versierder, een kunstenaar. Hij heeft een mysterieuze en geheimzinnige kant, laat niet graag alles van zichzelf zien. Hij kan eerlijk en oprecht zijn, maar er is ook een neiging om niet de hele waarheid te vertellen. Op zijn beurt kan hij jaloers en bezitterig zijn. Een sterke seksuele energie.

Ridder zwaarden: zijn hoofd zit vol ideeën, verhalen en theorieën en hij praat graag de sterren van de hemel. Met zijn tong wil hij overtuigen en indruk maken. Hij is gedreven en ambitieus maar soms weinig consequent, bouwt kastelen in de lucht. Hij vindt het ook meestal lastig om een commitment aan te gaan.

Ridder pentakels: hij is een keiharde werker, zeer betrouwbaar, productief en gedisciplineerd, rechttoe rechtaan. Hij is ambitieus en werkt hard om zijn doelen te bereiken. Hij heeft een sensuele, aardse kant die maakt dat hij makkelijk te vertrouwen is. Zijn mogelijk minpunt is voornamelijk zijn traagheid en zijn overdreven voorzichtigheid.

Schildknapen

De schildknapen duiden op een jonge persoon of een persoon met jeugdige energie, of iemand die zich in een rol bevindt waar associaties met jeugd en kind-zijn aan verbonden zijn. Eventueel duiden ze op vrouwelijke energie als tegenhanger voor de typisch mannelijke energie van de ridders. Schildknapen vertegenwoordigen de behoefte en het verlangen om te experimenteren, de wereld te ontdekken, te studeren, om leerprocessen aan te gaan, ervaring op te doen. De energie is in het algemeen licht, speels en nieuwsgierig. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen, kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name iemand die een nieuw hoofdstuk begint in zijn/haar leven en nieuwe dingen aangaat waar hij/zij het nodige voor moet leren.

Schildknaap staven: hij/zij is optimistisch, enthousiast, opbloeiende seksualiteit, passie, levenslust, creatief op het gebied van ideeën, bevlogen. Wordt makkelijk verliefd. Mogelijke minpunten zijn impulsiviteit, niet goed nadenken.

Schildknaap bekers: hij/zij is lief, romantisch, dromerig, kunstzinnig, creatief, artistiek en gevoelig. Hij/zij verbindt zich graag met de mythische wereld van de natuur. Heeft een enorme behoefte om verbinding met anderen aan te gaan. Kan snel gekwetst zijn, geneigd zijn weg te dromen in een eigen fantasiewereld, zich verliezen in emotie. Moet leren te gronden en gegrond te blijven.

Schildknaap zwaarden: hij/zij heeft een scherpe tong, is analytisch, snel, slim, doortastend, sprankelend, maar kan ook ruzieachtig zijn, rationele argumenten te ver doorvoeren, conflicten opzoeken.

Schildknaap pentakels: hij/zij is de ideale leerling, toegewijd en leergierig. Hij/zij is ook sociaalvoelend, vriendelijk, vrijgevig, gastvrij, kookt en organiseert graag voor anderen, ook familiegericht, loyaal, gezellig, een trouwe vriend(in). Kan makkelijk iets neerzetten. Kan wijzen op zwangerschap.

×