De Grote Arcana

De volgende teksten over de grote arcana, samen met de beelden van de Rider-Waite-Smith tarotkaart, heb ik opgesteld om mensen te helpen die een van de tarot intro workshops of een 10-delige cursus (wordt later aangekondigd) volgen of overwegen te volgen. Ze zijn bedoeld als geheugensteun en niet als middel om tarot te lezen zonder studie of training.

De tarot bestaat uit twee delen: de grote arcana en de kleine arcana. De grote arcana bestaat uit 22 kaarten met archetypische afbeeldingen en betekenissen. Dit betekent dat ze thema’s en figuren vertegenwoordigen die al lang deel uitmaken van de menselijk geschiedenis ook al hebben ze in andere culturen een ander voorkomen. Het is ook mogelijk om tarot te lezen met gebruik van alleen de grote arcana, hoewel de kleine arcana veel toevoegt.

De kleine arcana bestaat uit 56 kaarten. Veertig hiervan spiegelen zich aan onze speelkaarten, aas tot en met tien in vier kleuren. Daarnaast zijn er vier hofkaarten in vier kleuren. De kleine arcana en de hofkaarten worden hier op een aparte pagina behandeld.

Wat hier volgt is een korte toelichting van de 22 kaarten van de grote arcana van de Rider-Waite Smith tarot, de meest bekende en iconische tarotkaarten die tevens het makkelijkste toegankelijk zijn voor beginners.  Veel moderne tarot decks zijn hierop gebaseerd. Ze werden uitgegeven in 1910.

0 – De dwaas: ‘Neem die sprong’

De dwaas staat voor een nieuw begin, bijvoorbeeld van een levensfase of een project. Hij staat voor onschuld, risico’s nemen, de lente, de jeugd, het gevaar trotseren, ervoor gaan, de grote sprong in het onbekende. Mogelijke minpunten zijn niet opletten, met het hoofd in de wolken lopen, dwaasheid, domme dingen doen, niet goed nadenken over consequenties. Of de sprong niet durven nemen, te voorzichtig zijn.

1 – De magiër: ‘Klaar om te gaan

De magiër staat voor de kracht en het vermogen om iets te manifesteren, goede voorbereiding, zelfvertrouwen, iets kunnen neerzetten, het positieve aan weten te trekken, slimheid, ambitie, assertiviteit. Mogelijke minpunten zijn sluwheid, egoïsme, zelfingenomenheid, zelfoverschatting, bedrog, oplichterij.

2 – De priesteres: ‘Verbind je met de hemel en open je derde oog​’

De priesteres staat voor intuïtie, de nacht, de oudheid, het vermogen om contact te maken met spirituele krachten en deze door te geven, dromen, spirituele reis, vooral door het onbekende, alleen en zonder steun. Staat ook voor het derde oog of de behoefte om het derde oog te openen. Mogelijke minpunten zijn gebrek aan gronding en realiteitszin.

3 – De keizerin:Hulde aan de grote moeder

De keizerin staat voor vruchtbaarheid in de breedste zin. Zij is de grote moeder van al het leven op aarde. Zij is ook moeder in figuurlijk zin, bijvoorbeeld iemand die de moederrol aanneemt, iemand die iets ter wereld brengt zoals een project of een kunstwerk. Zij is zorgzaam, productief, machtig. Ze wordt vaak geassocieerd met de wereld van de natuur, maar zij is heerseres over alle elementen en alle levensprocessen op aarde. Soms wijst deze kaart op zwangerschap. Mogelijke minpunten zijn over-bescherming en de neiging om alles naar zich toe te trekken.

4 – De keizer: ‘Tijd om controle te nemen’

De keizer staat voor standvastigheid en doorzettingsvermogen, structuur, rationele denkkracht, discipline, de goede richting wijzen. Hij is vader in de breedste en meest positieve zin. Een beschermende kracht. Hij geeft alles wat de keizerin voortbrengt een structuur, een kader waarin het veilig kan bestaan. Hij helpt je om controle te nemen van een situatie. Mogelijke minpunten zijn stagnatie, onrechtvaardigheid, zijn eigen wil doordrukken, gebrek aan empathie en gebrek aan tolerantie voor wat hij ziet als zwakte.

5 – De hogepriester:Respect voor kennis

De hogepriester staat voor traditie en conventies, gevestigde kennis. Hij is priester, leraar, coach, counselor, iemand met veel kennis, vooral van religieuze zaken, iemand die begeleiding kan geven. Hij staat ook voor huwelijk vanwege zijn competentie om een huwelijk te voltrekken.  Hij brengt mensen dichter bij esoterische kennis. Mogelijke minpunten zijn dogmatisch zijn, gebrek aan flexibiliteit, onvermogen om dingen vanuit verschillende perspectieven te zien. Deze kaart kan wijzen op een behoefte aan begeleiding.

6 – De minnaars: ‘Ga een commitment aan’

De minnaarskaart staat voor partnerschap, en de beslissing om een commitment aan te gaan. Vaak gaat het om een romantisch partnerschap, maar een andere vorm van partnerschap is mogelijk, mits er een commitment is. De minnaarskaart staat voor toewijding, devotie, lange-termijn liefde, vriendschap, samensmelting. Mogelijke minpunten zijn eventueel besluiteloosheid, grenzeloosheid en codependency.

7 – De zegewagen: ‘De overwinning is binnen je bereik’

De zegewagen staat voor overwinning in een strijd, het vermogen om te overwinnen, het vermogen om je ware bestemming te vinden, geleid worden door je gidsen, maar ook voor reizen, op pad gaan. Het kan ook betekenen vertrekken, weggaan, en in negatieve zin het onvermogen om je bestemming te manifesteren, te slagen in je levensmissie.

8 -Kracht: ‘Mobiliseer je kracht’

Kracht staat voor fysieke kracht, emotionele kracht, spirituele kracht en seksuele kracht. Het staat voor controle over je eigen lichaam, de lagere instincten overwinnen en in toom houden, seksualiteit mobiliseren en in goede banen leiden. Intimiteit met je dierlijke kant, zonder dat het overheerst. Mogelijke minpunten zijn zwakte, ongeremde seksualiteit en nodeloos risico’s aangaan.

9 – De kluizenaar: ‘Kijk naar binnen’

De kluizenaar staat voor alleen zijn, je terugtrekken, introversie, de discipline om zelfstandig bezig te zijn en iets voort te brengen, los van de steun van anderen. Het zoeken naar innerlijke wijsheid en kennis, naar het licht in het donker. De kaart kan ook staan voor de behoefte aan me-time of voor eenzaamheid en verlaten worden.

10 – Het rad van fortuin:Vertrouw op het geluk

Het rad van fortuin betekent afwisselend geluk en pech, met een grotere kans op geluk dan pech. Het staat ook voor de ups en downs van het leven en hoe hiermee om te gaan, de rust in jezelf zoeken terwijl alles voortdurend verandert en je geen controle hebt, voor flexibiliteit en optimisme. Mogelijke minpunten zijn pessimisme en te weinig gronding om de flow van het leven te accepteren.

11 – Gerechtigheid:Boontje komt aan zijn loontje

Gerechtigheid staat voor oorzaak en gevolg, het goede wat je doet komt eindelijk bij je terug, maar ook het slechte. Je wordt beloond of je wordt gestraft. Karma. Balans brengen in een situatie. Mogelijke minpunten zijn onvermogen om het eigen ongelijk te accepteren, of te oordelend zijn. Kan ook betekenen dat er wordt afgerekend. Wijst ook vaak op een rechtszaak of een andere wettelijke procedure.

12 – De gehangene:Geef je over

De gehangene staat voor overgave, de dingen op een totaal andere manier bekijken, afwachten, gedwongen worden om geduld te oefenen, omgaan met het onbekende. Mogelijke minpunten zijn lang moeten wachten, onzekere uitkomst, in het luchtledige hangen, martelaarschap, slachtofferschap.

13 – De dood:Laat de dood zijn ding doen

De dood staat voor een definitief einde. Bijna nooit voor de fysieke dood maar voor het einde van een baan, project, relatie etc. De dood duidt ook een totale, radicale transformatie aan, waarbij veel moet worden losgelaten om het nieuwe binnen te laten. Deze kaart kan ook genade inhouden, een zegening. Het advies is altijd om de dood te omarmen, want weerstand kan tot stagnatie leiden.

14 – Matigheid:De gouden middenweg

Matigheid staat voor het zoeken naar balans tussen uitersten, en het in balans brengen van tegenstrijdige delen van de persoonlijkheid en de ziel. Een proces dat geleid wordt vanuit de spirituele wereld, als je om hulp vraagt. Het is het levenswerk van de ziel op aarde. In negatieve zin wijst de kaart soms op disbalans, gebrek aan harmonie, chaos, verwijdering van spirituele bijstand, continu schipperen tussen twee uitersten.

15 – De duivel:Zie jezelf onder ogen

De duivel staat voor verslaving, obsessie, identificatie met materialisme ten koste van de spirituele wereld, codependency, geweld, misbruik, bedrog etc. De duivel nodigt uit tot zelfreflectie en zelfkennis omdat we vaak onze ergste vijand zijn. Hij daagt ons uit om onszelf in de ogen te zien. Uiteindelijk staat hij behalve voor gebondenheid ook voor vrijheid. De duivel lacht ons uit.

16 – De toren:Als het leven instort

De toren staat voor het ineenstorten van een aspect van het leven op een drastische en onverwachte manier. Het totaal onverwachte verlies van een baan, een relatie, een levensbedreigende ziekte, oorlog. Het kan ook gaan om een plotseling ongeluk. De toren verwijst tevens naar het loslaten van arrogantie, een opgeblazen ego of valse ideeën over het zelf. Onrealistische en kansloze aannames maken plaats voor doelen en waardes die beter met de werkelijkheid overeenstemmen.

17 – De ster:Zegeningen van de sterrenhemel

De ster staat voor hoop, optimisme, het uitreiken naar de spirituele wereld, meditatie, opengaan voor zegeningen vanuit de spirituele wereld, verbinding met het universum. Ook voor het uitreiken van de spirituele wereld naar het individu. Mogelijke minpunten zijn hopeloosheid, wanhoop, of misplaatst optimisme, geen rekening houden met de aardse realiteit.

18 – De maan: ‘Wij komen van ver

De maan staat voor het onbekende, voor het cyclische, het onderbewustzijn, het primitieve brein, de evolutie van de planeet en onze, angst, het mysterieuze, de reis naar de schaduwkant. In divinatie kan de kaart ook wijzen op geheimzinnigheid, versluiering, begoocheling.

19 – De zon:Blijheid onder de zon

De zon staat voor een heldere geest, geluk, vreugde, speelsheid, het wegvegen van alles wat duister is, voor classificatie en organisatie, voor de rede en het afschermen van de rede voor bijgeloof en spookbeelden, voor kinderlijkheid, jeugdigheid, voor fel licht. Mogelijke inpunten zijn onredelijkheid, een opgeblazen ego, altijd in het middelpunt van de aandacht willen staan.

20 – Het oordeel: ‘Wakker worden, opstaan!’

Het oordeel staat voor wakker worden uit een diepe slaap, verlichting, herrijzen uit de dood, een evaluatie van ons bestaan hier op aarde, alles wat niet meer nodig is achterlaten en aan een nieuw leven beginnen. Mogelijke minpunten zijn te weinig connectie met het hier en nu, verlangen om eruit te stappen, escapisme.

21 – De wereld: ‘Vier wat je bereikt hebt’

De wereld staat voor het bereiken van een balans tussen de verschillende delen van de persoonlijkheid, die ons in staat stellen om in contact te komen met ‘hogere’ spirituele sferen. De reis op weg naar de spirituele zon, heelheid, vrolijkheid, relatieve zelfrealisatie na het doorstaan van vele beproevingen. Mogelijke minpunten zijn arrogantie, gebrek aan nederigheid.

×