De Hofkaarten

De zestien hofkaarten wijzen op een specifieke bestaande persoon of eventueel een groep personen. Ze hoeven niet overeen te komen met de sekse/gender op de desbetreffende kaart, hoewel ik daar in eerste instantie wel naar kijk.

Zoals bij de kaarten aas tot en met tien, worden de hofkaarten onderverdeeld in vier kleuren.  Elke kleur heeft een koning een koningin, een ridder en een schildknaap. Daarnaast correspondeert elke kleur met een element, een tool, en een aspect van ons bestaan. Staven staan voor wilskracht, moed en pure energie, bekers staan voor emotie en relaties, zwaarden staan voor het intellect en mentale capaciteit, onze gedachtes, en pentakels staan voor onze aardse werkelijkheid, voor onze natuurlijke omgeving, werk, geld, groei.

We hebben dus te maken met een koning, koningin, ridder en schildknaap van staven, een koning, koningin, ridder en schildknaap van bekers, een koning, koningin, ridder en schildknaap van zwaarden, en een koning, koningin, ridder en schildknaap van pentakels.

Is er sprake van een hofkaart bij een legging ga er dan eerst vanuit dat dit op een persoon wijst die van invloed is op de situatie. Als blijkt dat de hofkaart toch niet voor een specifieke persoon staat, kan het om degene gaan voor wie de tarotlegging gedaan wordt. Een aspect van zijn/haar persoonlijkheid op dat moment, of een advies, een aanbeveling. Het sleutelwoord is intuïtie.

Koningen

De koningen kunnen in principe allemaal gezien worden als verschillende aspecten van de keizer, uitgedrukt in de energie van de kleur waar ze bijhoren. De Koning kan ook op de vader of een vaderfiguur wijzen. In essentie wijzen de koningen, zoals de keizer, op stabiel gezag en structuur. Ze staan voor gevestigd leiderschap en meesterschap. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook voor een persoon van de andere sekse/gender staan. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen, kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name een controlerende en bepalende energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.

Koning staven: hij is actief, daadkrachtig, vooruitstrevend, zelfverzekerd, moedig, geïnspireerd en inspirerend. Hij helpt om de weg naar succes en voldoening te vinden. Hij zou een politicus, directeur, journalist, acteur, generaal, een TV- of Internet-persoonlijkheid, filmmaker etc. kunnen zijn Mogelijke minpunten zijn dominantie en arrogantie.

Koning bekers: hij regeert vanuit het hart, wil graag de wereld helen, liefdevolle verbintenissen aangaan en daar een voortrekkersrol in nemen. Hij is diplomatiek, gevoelig en redelijk. Hij kan iemand zijn die een leidende rol inneemt in het spirituele circuit of in een helend beroep werkt, mediator etc. Ook, kunstenaar, zeeman of kapitein. Mogelijke minpunten zijn om de dingen heendraaien, te weinig on-point, snel afgeleid.

Koning zwaarden: hij is streng, analytisch, resoluut, besluitvaardig, vastbesloten, intelligent, logisch en rationeel. Hij zou een accountant, advocaat, rechter, chirurg, schrijver,  wetenschapper etc.kunnen zijn. Mogelijke minpunten zijn gevoelloosheid, manipulatie, oordelend etc.

Koning pentakels: hij is bedachtzaam, kalm, gedisciplineerd, geduldig en stabiel, materialistisch en succesvol, hij heeft al veel verworvenheden, is gehecht aan status, kan gevestigde macht vertegenwoordigen. Hij zou een zakenman, ondernemer, bankier, makelaar, diplomaat etc. kunnen zijn. Mogelijke minpunten zijn traagheid, vooroordelen, conservatisme.

Koninginnen

De koninginnen kunnen in principe allemaal gezien worden als verschillende aspecten van de keizerin, uitgedrukt in de energie van de kleur waar ze bijhoren. De Koningin kan ook naar de moeder of een moederfiguur verwijzen. In essentie staan de koninginnen, zoals de keizerin, voor iets belangrijks voortbrengen, voor verzorging, koestering, voeding, opvoeding, vorming, begeleiding.  Zij staan voor leiderschap op maatschappelijk of groepsniveau, in de gemeenschap, familie etc. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook een persoon van de andere sekse/gender symboliseren. Als ze niet voor een specifieke persoon staan, kunnen zij naar de vrager zelf verwijzen, met name een verzorgende, voedende energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.

Koningin staven: zij is passievol, geïnspireerd en inspirerend, brengt graag mensen bij elkaar, netwerkt en leidt. Ze gebruikt graag haar wijsheid om anderen te helpen en verder te brengen. Ze is communicatief, warm, ambitieus en vooruitstrevend. Zij heeft een sterke sensuele energie die zij op een onafhankelijke manier gebruikt. Zij is verbonden met haar schaduwkant en heeft begrip voor onze dierlijke kant en onze instinctieve behoeftes.

Koningin bekers: zij is sterk gericht op haar innerlijk leven en de spirituele wereld. Zij is uiterst intuïtief en mediamiek. Ze is voortdurend bezig met het ontwikkelen van haar natuurlijke gaven die zij inzet om anderen te helpen op dit gebied. Zij is een uitstekende healer en begeleidt graag anderen op het spirituele pad.

Koningin zwaarden: zij is rechtvaardig, doelgericht en helder. Ze helpt anderen de waarheid onder ogen te zien om datgene wat niet niet productief of behulpzaam is uit hun leven te verwijderen. Zonodig kan ze streng zijn.  Zij is zeer intelligent en analytisch. Soms afstandelijk. Zeer onafhankelijk. Heeft eventueel veel geleden om te komen waar ze nu is. Kan soms intimederend overkomen.

Koningin pentakels: zij omringt zich graag door en zorgt graag voor haar naasten en uitgebreide familie. Zij is huiselijk en verzorgend, gericht op veiligheid, een warm nest, bescherming, financiën en bezit.  Heeft eventueel veel kennis van bomen, planten en kruiden – natuurlijke genezing. Zij kan zo gericht zijn op de eigen omgeving dat buitenstaanders er moeilijk tussenkomen.

Ridders

De ridders vertegenwoordigen een relatief jeugdige energie en staan vaak voor avontuur, beweging, de behoefte om zichzelf te bewijzen, enthousiasme en idealisme. Ze kunnen eventueel in staat zijn om grotere fouten te maken dan de koningen en koninginnen omdat de nodige ervaring nog ontbreekt.  De ridders zitten op een paard en gaan erop uit of maken zich klaar. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Ze kunnen ook voor een persoon van de andere sekse/gender staan. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name voor een bewegelijke, enthousiaste energie om de persoon heen, of die op dat moment nodig is.

Ridder staven: hij wil de wereld veranderen, een grote reddingsactie ondernemen, een grote indruk maken, als held gehuldigd worden. Hij is positief gestemd, overtuigd van zijn eigen kunnen. Hij zou een activist, een social-justice warrior kunnen zijn, een revolutionair.  Door zijn enthousiasme is hij graag hulpvaardig en maakt een goede indruk. Mogelijke minpunten zijn roekeloosheid, over mensen en dingen heenlopen, slecht luisteren.

Ridder bekers: hij is een charmeur, een romanticus, een flirt, een versierder, een kunstenaar. Hij heeft een mysterieuze en geheimzinnige kant, laat niet graag alles van zichzelf zien. Hij kan eerlijk en oprecht zijn, maar er is ook een neiging om niet de hele waarheid te vertellen. Op zijn beurt kan hij jaloers en bezitterig zijn. Een sterke seksuele energie.

Ridder zwaarden: zijn hoofd zit vol ideeën, verhalen en theorieën en hij praat graag de sterren van de hemel. Met zijn tong wil hij overtuigen en indruk maken. Hij is gedreven en ambitieus maar soms weinig consequent, bouwt kastelen in de lucht. Hij vindt het ook meestal lastig om een commitment aan te gaan.

Ridder pentakels: hij is een keiharde werker, zeer betrouwbaar, productief en gedisciplineerd, rechttoe rechtaan. Hij is ambitieus en werkt hard om zijn doelen te bereiken. Hij heeft een sensuele, aardse kant die maakt dat hij makkelijk te vertrouwen is. Zijn mogelijk minpunt is voornamelijk zijn traagheid en zijn overdreven voorzichtigheid.

Pages

De pages duiden op een jonge persoon of een persoon met jeugdige energie, of iemand die zich in een rol bevindt waar associaties met jeugd en kind-zijn aan verbonden zijn. Eventueel duiden ze op vrouwelijke energie als tegenhanger voor de typisch mannelijke energie van de ridders. Pages vertegenwoordigen de behoefte en het verlangen om te experimenteren, de wereld te ontdekken, te studeren, om leerprocessen aan te gaan, ervaring op te doen. De energie is in het algemeen licht, speels en nieuwsgierig. Ze verwijzen naar een persoon of eventueel een groep personen. Als ze niet naar een specifieke persoon verwijzen, kunnen zij voor de vrager zelf staan, met name iemand die een nieuw hoofdstuk begint in zijn/haar leven en nieuwe dingen aangaat waar hij/zij het nodige voor moet leren.

Schildknaap staven: hij/zij is optimistisch, enthousiast, opbloeiende seksualiteit, passie, levenslust, creatief op het gebied van ideeën, bevlogen. Wordt makkelijk verliefd. Mogelijke minpunten zijn impulsiviteit, niet goed nadenken.

Schildknaap bekers: hij/zij is lief, romantisch, dromerig, kunstzinnig, creatief, artistiek en gevoelig. Hij/zij verbindt zich graag met de mythische wereld van de natuur. Heeft een enorme behoefte om verbinding met anderen aan te gaan. Kan snel gekwetst zijn, geneigd zijn weg te dromen in een eigen fantasiewereld, zich verliezen in emotie. Moet leren te gronden en gegrond te blijven.

Schildknaap zwaarden: hij/zij heeft een scherpe tong, is analytisch, snel, slim, doortastend, sprankelend, maar kan ook ruzieachtig zijn, rationele argumenten te ver doorvoeren, conflicten opzoeken.

Schildknaap pentakels: hij/zij is de ideale leerling, toegewijd en leergierig. Hij/zij is ook sociaalvoelend, vriendelijk, vrijgevig, gastvrij, kookt en organiseert graag voor anderen, ook familiegericht, loyaal, gezellig, een trouwe vriend(in). Kan makkelijk iets neerzetten. Kan wijzen op zwangerschap.